Hotels in Hoa Binh

V Resort

V Resort

Kim Đức, Vĩnh Tiến, Kim Bôi, Hòa Bình, Việt Nam

View Detail
Sol Bungalow Hotel

Sol Bungalow Hotel

Chiềng Châu, Mai Châu, Hòa Bình, Việt Nam

View Detail
Mai Chau Lodge Hotel

Mai Chau Lodge Hotel

Thị trấn Mai Châu, Mai Châu, Hòa Bình, Việt Nam

View Detail